IDEA KIELCE: Konsultacje

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w pierwszym, diagnostycznym, etapie pozaustawowych konsultacji społecznych projektu zmiany Nr 15 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce pod nazwą Re:witalizacja „Wzgórze Karscha”. Konsultacje odbywają się w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”.

Re:witalizacja „Wzgórze Karscha” to pozaustawowe konsultacje społeczne projektu zmiany Nr 15 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce. Co to oznacza? Oznacza to, że rozmawiamy z Państwem o założeniach, które mają posłużyć do sporządzenia w pierwszej kolejności zapisów zmiany studium, to znaczy ogólnego, strategicznego dokumentu planistycznego. Następnie zapisy te, razem z wnioskami z konsultacji społecznych, posłużą nam do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Wzgórza Karscha”, a w ustaleniach planu wprowadzimy wszelkie niezbędne zakazy i nakazy, a także określimy parametry zabudowy, na przykład wysokości budynków czy udział zieleni w powierzchni inwestycji. Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego i dopiero na jego podstawie można starać się o pozwolenie na budowę.

Państwa udział w procesie tworzenia wyżej wspomnianych dokumentów zagwarantowany jest ustawą o planowaniu przestrzennym. „Wzgórze Karscha” jest jednak na tyle ważnym miejscem, że postanowiliśmy rozszerzyć te określone w przepisach procedury. Chcemy tym samym rozpocząć z Kielczanami dialog na temat przyszłości tego, tak istotnego, obszaru.

Zamieściliśmy tutaj też, do pobrania, szczegółowe informacje dotyczące procesu planistycznego, a także skróconą historię wzgórza Karscha, w formie plików PDF.

Zapraszamy do wypełnienia poniższej ankiety diagnostycznej, dostępnej w dniach 18.10.2019 – 18.11.2019.  Będziemy również do Państwa dyspozycji w ramach mobilnego punktu diagnostycznego, na terenie pływalni Delfin przy ul. Krakowskiej 2:

  • w środę 30 października od 16:00 do 18:00
  • w środę 6 listopada od 16:00 do 18:00
  • w sobotę 16 listopada od 10:00 do 14:00

Podczas spotkań będziemy odpowiadać na Państwa pytania, a ponadto będą Państwo mogli wypełnić i pozostawić w urnie ankiety w tradycyjnej, papierowej formie.

Podsumowanie ankiety diagnostycznej zamieścimy na tej stronie 22 listopada. Wtedy też poinformujemy Państwa kiedy rozpocznie się drugi etap konsultacji.